O nás

  • CVTTi vznikol v roku 1995 na základe prirodzeného vývoja podnikateľských subjektov.
  • Cieľom cechu je podpora podnikateľských aktivít partiacich do oblasti vykurovania, inštalácií, výroby a distribúcie tepla
  • Poslaním cechu je vytvárať podmienky pre podnikateľskú úspešnosť svojich členov, hájiť ich profesné záujmy, vyjadrovať sa k aktuálnym odborným problémom, k zákonom a predpisom súvisiacich s energetikou, podnikaním a živnostníctvom.
  • Členmi cechu sú odborné školy, osoby a firmy vykonávajúce poradenstvo, energetický audit, projekčnú činnosť, stavebnú činnosť, výrobu zariadení pre tepelnú techniku, výrobu a distribúciu tepla, montážnu a servisnú činnosť a obchodnú činnosť v danom odbore
  • CVTTi organizuje odborné kurzy a semináre a podporuje celoživotné vzdelávanie svojich členov
  • CVTTi je odborným garantom učebných odborov vo vybraných školách a odborných učilištiach
  • V spolupráci s odbornými školami spoluorganizujeme učňovské skúšky zručnosti
  • Prostrednícvom veľtrhov Aquatherm Nitra a CONECO/RACIOENERGIA Bratislava , kde je cech odborným garantom, dávame možnosť členom cechu prezentovať svoje podnikateľské aktivity