Členovia

 

Adresa školy

Kontakt

Stredná odborná škola technická 
Volgogradská 1 
080 01 Prešov

051 / 771 45 60 - sekretariát
051 / 771 45 61 - ústredňa 
fax: 051 / 771 16 34 
skola@sost-po.edu.sk

www.sost-po.edu.sk

 

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23

040 01 Košice IV

+421 556 223 150

sos.technika.kosice@gmail.com

sekretariát

m.lazorcak@gmail.com

 

Stredné odborné učilište strojárske

Okružná 693
022 01 Čadca

041/4327648
info@sostca.sk

 

 

Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2

Žilina

 

sekretariat@sosstavebna.sk

+421 41 723 22 59

 

Stredná odborná škola
Ul. slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

sospb@sospb.edu.sk

ústredňa +421 42 / 432 37 66
riaditeľ +421 42 / 432 26 63

 

Stredná odborná škola

Nábrežie mládeže 1

950 28 Nitra

037 / 772 18 29

037 / 772 18 30

037 / 772 18 36

sousnr@mail.viapvt.sk

 

Stredná odborná škola elektrotechnická

Sibírska 5945/1

917 01 Trnava

zrtv@sose-trnava.edu.sk

033/599 18 64 bakičová

 

 

Stredná odborná škola stavebná

Kremnička 10

Banská Bystrica

zazrivcova@soskrbb.edu.sk