Nová legislatíva

25.02.2014 12:58

Mobilné tryskacie zariadenia CONTRACOR a CLEMCO sú určené  na povrchovú úpravu materiálov pod povlaky, čistenie povrchov prípadne vzhľadové zušľachťovanie povrchu. Jedná sa o tlakové tryskanie. Pneumatické otryskávanie má rozhodujúci vplyv na priľnavosť ďaľšej ochrannej vrstvy, náteru alebo žiarového nástreku ( zinku, hliníku, Zinacoru, medi prípadne iných kovov).  Tlakové tryskanie je vo všeobecnosti mechanické odstraňovanie nečistôt z povrchu, kde sa na čistenie používa tryskacie médium určené pre tento spôsob povrchovej úpravy. Kinetickú energiu tryskacieho média v tomto prípade zabezpečuje stlačený vzduch, ktorý je k zariadeniu privedený či už priamo z kompresora alebo rozvodu stlačeného vzduchu. Množstvo dodávaného vzduchu potrebného pre chod zariadenia, ako i samotný výkon je ovplyvnený veľkosťou dýzy, ktorá sa špecifikuje podľa potreby pre konkrétnu aplikáciu. Tryskacie médium musí byť suché a zbavené vlhkosti, čím sa zamedzí problémom pri doprave tryskacieho média do dýzy a nanášaniu vlhkosti na otryskávaný kovový povrch. Mobilnosť zariadenia dovoľuje ľahkú manipuláciu pri presúvaní sa po pracovisku.